"Każdemu budynkowi, każdemu miastu powinna towarzyszyć jakaś opowieść – o życiu, ludziach. Inaczej budynek jest abstrakcją."

Daniel Libeskind

"Architektura ma budzić emocje, wywoływać reakcje i spełniać oczekiwania"

Stefan Kuryłowicz

"Architektura polega na zachowaniu trzech zasad: trwałości, użyteczności i piękna"

Witruwiusz